Hvordan gradere Mercury Dimes

Gradering Mercury dimes er en ferdighet som har tatt til og med den mest erfarne myntsamleren mange års erfaring å perfeksjonere og denne veiledningen vil komme i gang på vei til å bli en ekspertmynter. Husk at myntsortering er representasjon av en mening som beskriver tilstanden til en individuell mynt som de fleste forhandlere og samlere vil være enige med. Gradering er ikke en eksakt vitenskap der en formel kan brukes, og alle kommer ut med samme resultat. Men i løpet av årene ... MERE numismatister og myntgraderingstjenester har avtalt visse definisjoner, beskrivelser og Sheldons numeriske verdier som hjelper alle myntsamlere til å beskrive deres mynter nøyaktig (til en viss grad). Denne veiledningen vil hjelpe deg å forstå disse vilkårene og beskrivelsene, slik at du kan nøyaktig rangere Mercury Dimes.

Forstå karakterer for kvikksølvdimer

Mercury Dime Design High Points.

Mercury Dimes er relativt små, er laget av 90% sølv som er myk og formbar og dermed kan være svært vanskelig å karakterisere. En av de første trinnene i graden din mynt er å avgjøre om det er sirkulert eller ucirkulert. Det tilknyttede bildet illustrerer de høyeste punktene på myntenes design (angitt av fargen rød). Hvis du tror at du har en ucirkulert kvikksølvdime, ser du på disse områdene på mynten først for å se om du kan se noen slitasje. Hvis det er slitasje, så er det ikke usirkulert.
Tips: Når du klikker på bildet, åpnes et nytt vindu med en større versjon av bildet.

Om Good-3 (AG3 eller AG-3)

Mercury Dime Graded Om Good-3 (AG03).

Sammendrag: Mynten er veldig tungt slitt og knapt leselig. Noen av enhetene, bokstaver, legender og dato kan brukes slitt, men datoen er lesbar. Deler av randen blander seg inn i bokstaveringen.
advers: Bare de viktigste detaljene er kun synlige i konturform. Datoen og legender er slitt glatt, men lesbar. Toppen av bokstavene i LIBERTY begynner å fusjonere med feltet.
Omvendt:. Hele designen er for det meste slitt bort. Bokstavene rundt myntens kant har fusjonert godt inn i randen.
Tips: Klikk på bildene til venstre for å se et større og mer detaljert bilde.

Good-4 (G4 eller G-4)

Mercury Dime Graded Good-4 (G04).

Sammendrag: Mynten er tungt slitt samlet. Enhetene, bokstaver, legender og dato er lesbare, men kan ha svakhet på noen få områder. Alle hovedtrekkene er synlige i minst konturform og felgen er for det meste fullstendig, men kan være ufullstendig på noen få punkter.
advers: Detaljene på Fr. Liberty-hodet er godt slitt, men grunnleggende former kan skelnes. Noen bokstaver i ordet LIBERTY er litt skilt fra felgen.
Omvendt: Fasene er fullstendig skissert og er nesten slitt flatt. Bandene over stengene er helt slitt av.

Veldig bra-8 (VG8 eller VG-8)

Mercury Dime Graded Very Good-8 (VG08).

Sammendrag: Mynten er godt slitt. Designet er klart og store elementer er definert, men er flate og mangler i detalj.
advers: Fr. Liberty's head er svak og store designdetaljer er skissert, for eksempel vingen. Bokstavene i ordet LIBERTY er skilt fra felgen.
Omvendt: Bokstavene rundt felgen er skilt fra felgen. Noen vertikale linjer i stengene på fasene begynner å vise på sidene.

Fine-12 (F12 eller F-12)

Mercury Dime Graded Fine-12 (F12).

Sammendrag: Mynten viser moderat jevn slitasje over hele overflaten av mynten. De store designelementene er dristige og alle bokstaver, legender og dato er klare og lesbare.
advers: Flere detaljer vises på hodet av Fr. Liberty. Noen detaljer viser i håret og fjærene på vingene. Men de fleste er flate og utydelige.
Omvendt: De fleste vertikale linjene i stengene på fasene er synlige, men mangler detaljer. De horisontale og diagonale båndene er slitt, men noe synlige. De kan bli slitt i selve senteret.

Veldig fin-20 (VF20 eller VF-20)

Mercury Dime Graded Very Fine-20 (VF20).

Sammendrag: Moderat til mindre slitasje finnes bare på de høyeste delene av designet der en liten flathet begynner å vise. Den generelle tilstanden til mynten er behagelig og attraktiv.
advers: Frs. Liberty hår er slitt, men de fleste detaljer er tydelige, selv om det er glatt. Tre fjerdedeler av detaljene i vingen er tydelige.
Omvendt: Alle de vertikale linjene på fasene er tydelige. Slitasje er tydelig på de horisontale og diagonale båndene, og detaljer i oliventaket er sterke.

Ekstra Fine-40 (EF40, XF40 EF-40 eller XF-40)

Mercury Dime Graded Extra Fine-40 (EF40 / XF40).

Sammendrag: Har bare den minste slitasje på de aller høyeste punktene i mynten. Alle detaljer er skarpe og alle designelementer er godt definert. Noen spor av mynteglans kan fortsatt eksistere.
advers: Alle detaljer på Fr. Liberty's hode er synlige og viser bare små tegn på slitasje. Hennes kinn, midtpunkt på vingen og nakken kan vise liten flathet. Alle detaljer er synlige og skarpe. Noen resterende myntluster kan fortsatt eksistere i de beskyttede områdene av mynten.
Omvendt: Alle stengene i fasene er tydelig definert og separert. De horisontale og diagonale båndene er synlige og tydelige, men kan vise litt slitasje.

Om Uncirculated-55 (AU55 eller AU-55)

Mercury Dime Graded Om Uncirculated-55 (AU55).

Sammendrag: Meget små spor av slitasje eller slitasje er synlige på kun de høyeste punktene på mynten. Myntglans er nesten fullført, og myntenes overflater er godt bevart.
advers: Spor av slitasje er tydelig på bare de høyeste punktene (Fru Liberts kinn, midtpunktet på vingen og på krøllene av håret over pannen).
Omvendt: Bare spor av slitasje på de horisontale og diagonale bandene over fasene. Et flertall av myntluster eksisterer fortsatt på mynten.

Mint State-63 (MS63 eller MS-63)

Mercury Dime Graded Mint State-63 (MS63).

Sammendrag: Det finnes ingen spor av slitasje fra sirkulasjon. Myntglans er fullført, men viser mindre forringelser. Mange kontaktpersoner, vesker og hårfargeskraper finnes på myntenes felt og store designelementer og er synlige uten forstørrelse. Samlet sett har mynten en attraktiv øyeappel.
advers: Den originale myntlisteren dekker hele mynten. Noen få distraherende kontaktmerker finnes på Fr. Liberts ansikt og i feltet.
Omvendt: Original mintluster dekker hele overflaten av mynten. Noen få distraherende kontaktmerker eksisterer på blad og kropp av fasene.

Mint State-65 (MS65 eller MS-65)

Mercury Dime Graded Mint State-65 (MS65).

Sammendrag: En myntglans av høy kvalitet dekker myntens overflater og er uforstyrret. Kontakt merker og posepoeng er få og små. Mynten er godt slått og noen hårfjerninger kan sees under et forstørrelsesglass. Samlet er mynten strålende og har en over gjennomsnittet øyeappel.
advers: Lette eller små kontaktmerker kan eksistere på mynten, men ingen distraherende kontaktmerker er på fru Liberty ansikt.
Omvendt: Noen få lette og små kontaktmerker kan eksistere på myntens overflate, men det er ingen distraherende merker på fasens blad eller kropp.
Neste:

  • High Grade Mercury Dimes (MS-67) og bøker om mynt-gradering

Mint State-67 (MS67 eller MS-67)

Mercury Dime Graded Mint State-67 (MS67).

Sammendrag: Den originale myntluster er komplett og nesten perfekt. Det er bare tre eller fire svært små og unnoticeable kontaktmerker. Samlet sett har mynten en ekstraordinær øyeklage som nesten aldri settes. Noen få mindre hårfjerninger finnes bare med forstørrelse.
advers: Ingen slitasje er tydelig hvor som helst på mynten. Det er ingen distraherende merker og myntluster er over gjennomsnittet. Øyeklagen er enestående og myntlusten er strålende.
Omvendt: Alle detaljer på mynten er til stede selv på de høyeste punktene i mynten, og øyeklagen er fantastisk. Det er ingen kontaktmerker på bladet eller kroppen av fasene.

Forfatterens notat

Etter å ha vært en myntsamler for et flertall av livet mitt, har jeg vært vitne til utviklingen av myntgraderingsstandarder i løpet av de siste førti årene. Sist har jeg studert myntgradering med profesjonelle myntgradere fra NGC og PCGS. Jeg har lest mange bøker og jobbet med mange myntforhandlere for å skjerpe min dyktighet i graderingsmynter. Mynttalling er en oppfatning som en person mener reflekterer og beskriver tilstanden til en gitt mynt. Informasjonen som presenteres i denne artikkelen, er min oppfatning av hvordan du tolker de mange myntsorteringsstandardene du vil møte. Dette er ikke en universell, absolutt og endelig definisjon på hvordan denne spesielle myntserien skal graderes.

Mer myntsorteringsressurser

Jeg anbefaler følgende bøker for å hjelpe deg med å videreutvikle dine myntgraderingsevner. Ved å klikke på linkene under finner du laveste priser på internett for deg.

  • Den offisielle amerikanske numismatiske foreningens graderingsstandarder for amerikanske mynter
  • Photograde: En Photographic Grading Encyclopedia for USA Mynter
  • Gjøre graden: En graderingsguide til de 50 mest innsamlede amerikanske mynter
  • Gradering Mynter av Fotografier
  • Den offisielle håndboken for myntsortering og forfalskning

Se videoen: Introduction to the Solar System: Crash Course Astronomy #9

Legg Igjen Din Kommentar